ขนส่งระหว่างประเทศ

ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางเรือและอากาศ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย และ พิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก รถบรรทุกและหัวลากตู้คอนเทนเนอร์

การบริการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก เพื่อความต่อเนื่องและครบวงจรในธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนำเข้า ส่งออก

INTEGRATED SERVICE

Warehouse Services – General and Dangerous Goods

บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรรวมถึงการจัดหาคลังสินค้าเพื่อรองรับให้กับลูกค้าที่นำเข้าหรือส่งออก โดยคลังสินค้าที่ให้บริการสามารถเก็บสินค้าทั่วไป หรือ สินค้าอันตราย ภายใต้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และรายงานสินค้าคงคลัง

Location Cargo Type Facilities
Bangna-Trad Rd, KM. 22 Hazardous / Dangerous Dangerous Goods warehouse
Non-Hazardous Ambient Cool Room
(Temperature control)

From Destination Distance (KM.)
Warehouse BN KM.22 Amata Nakorn Industrial Chonburi 59
Warehouse BN KM.22 Amata City Industrial Rayong 135
Warehouse BN KM.22 Lat Krabang Indutrial Samutprakarn 35
Warehouse BN KM.22 Wellgrow Industrial Samutprakarn 37
Warehouse BN KM.22 Bangpoo Industrial Samutprakarn 27
Warehouse BN KM.22 Bangpoo Industrial Samutprakarn 25
Bangkok Port Warehouse BN KM.22 35
Lat Krabang Port Warehouse BN KM.22 30
Laem Chabang Port Warehouse BN KM.22 95

บริการตู้สินค้าอันตรายจากประเทศญี่ปุ่น